Műsoraim

Krónikás ének

„Magyarnak lenni nem állapot, hanem feladat és hivatás.”

Márai Sándor

Torma Mária

Krónikás ének című verses pódiumműsora a XVI. század irodalmától kezdve kortárs költészetünkig ad áttekintést a magyarság sorsfordulóiról, romlásunkról, pusztulásunkról, az értékvesztésről és a komor gondolatokon is átsütő hazaszeretetről.

  

„A kürti kert színpadán illően és nagy erővel szólaltatta meg azokat a költőket, akik tudnak népben, nemzetben gondolkodni és írni. Az előadó kitűnő dramaturgiával szerkesztett, és hitelesen vallott. Akik most hallották először, ámultak szenvedélyes vállalásán. Torma Mária előadóművész itt Tiszakürtön a mi valóságunkról szólt. Az égbe nyúló jegenye a színpad hátterében mintha az előadás díszlete lett volna, jelkép egyszerre és metafora, hirdetve mintegy az üzenetet: Mi ide gyökereztettünk, s innen is magasodhatunk fel.”

(Debreczeni Tibor, 2000)

Krónikás ének

Torma Mária pódiumműsora
BEMUTATÓ: 1998. ÁPRILIS 15.

Szent István királyról (egyházi ének, Szűcs Miklós)

Kecskeméti Vég Mihály: Az 55. zsoltár (részlet)

Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság (részlet)

Rimay János Balassi ciklusából részlet

Balassi Zsigmond adatai Balassi Bálint halála körülményeiről

Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde (részlet)

Szkhárosi Horvát András: Az átokról (részlet)

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz

Wathay Ferenc: XXIV. ének (Szűcs Miklós)

Széchenyi István Hitel (részlet)

Bella István: Testamentom

Ady Endre: Elhanyagolt, véres szívünk

Ady Endre: Ésaiás könyvének margójára

Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból

Szállj el madár (katonanóta, Szűcs Miklós)

József Attila: Levegőt!

Buda Ferenc: Rend

Ratkó József: Tanyák (részlet)

Ferenczes István: Didergés (részlet)

Buda Ferenc: Himnusz haza

 

Közreműködik Szűcs Miklós (ének, koboz, hegedű)

Ady műsor középiskolásoknak

BEMUTATÓ: 1997. ÁPRILIS 11.

„Látok én csillagra akasztva egy elárvult ostort. Nekem Ady Endre ostora tetszik.”

Nagy László

„Torma Mária előadó-művészetében történt elmozdulás, ám önmaga koordinátáin belül. Növekedett benne a mához, hozzánk szólás igénye. Ez azt jelenti, hogy immáron kevésbé szaval, sokkal inkább közöl, másként, kevesebb a retorika, több a szuggesztivitás. Válogatásában meggyarapodott az olyan, olykor prózai írásokból vett szöveg, amelynek aktualitását nagyon is érzi a huszonegyedik századi magyar értelmiségi.”

(2003 Debreczeni Tibor)

fotó: Mincsovics Miklós

„ÉLETET ÉS HITET ÜZEN EGY HALOTT”

Torma Mária pódiumműsora Ady Endre műveiből

Az Értől az Óceánig

Góg és Magóg fia vagyok én

Önéletrajz részlet 1913-ból

A muszáj Herkules

A Magyar Pimodán (prózarészlet)

A magyar Messiások

Keserű imádság Mylittához (részlet)

 

Szeretném, ha szeretnének

Kocsi-út az éjszakában

Akarom: tisztán lássatok

A Sion-hegy alatt

Sírni, sírni, sírni

 

fotó: Mincsovics Miklós

Az eltévedt lovas

Ésaiás könyvének margójára

Krónikás ének 1918-ból

Adja az Isten

 

Panama és anarchia (prózarészlet)

A hőkölés népe

Elhanyagolt, véres szívünk

Egyszer volt csak

Enyhe, újévi átok

 

Istenhez hanyatló árnyék

Új és új lovat

A Tűz márciusa

Intés az őrzőkhöz

 

A műsorban részletek hangzanak el Bartók Béla műveiből.

Versben bujdosó

Torma Mária pódiumműsora Nagy László emlékére
BEMUTATÓ: 2007. JÚNIUS 22.

fotó: Györkös József

Nagy László: Adjon az Isten

Nagy László: Az én szívem játszik

Nagy László: Születésnapra

Nagy László: Köd-konda támadt

 

Nagy László: Versben bujdosó

Ratkó József: Nagy László

Ágh István: Mégcsonkább családi kör (részlet)

Szécsi Margit: Tartomány

 

Nagy László: József Attila!

Nagy László: Rege a tűzről és jácintról (részlet)

Nagy László: Menyegző (részlet)

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet

Nagy László: Én vacogok már

 

Közreműködik: Szűcs Miklós (hegedű) és ifj. Szűcs Miklós (brácsa)

A műsor felvétele megtekinthető a You Tube-on. Címe: https://www.youtube.com/watch?v=CHvw3_Xh-_c

Himnusz minden időben

„...a Menyegző alá odagondolhatják a következőt:

Írtam a romlás és romboltatás ellen, minden visszavonó erő ellen, az ifjúságért.”

Nagy László

fotó: Mincsovics Miklós

HIMNUSZ MINDEN IDŐBEN

Torma Mária és a Sebő Együttes előadóestje Nagy László emlékére

Nagy László: Adjon az Isten

Sebő Ferenc - Nagy László: Adjon az Isten

Sebő Ferenc - Nagy László: Az én szívem játszik

Nagy László: Születésnapra

Sebő Ferenc - Nagy László: Köd-konda támadt

Nagy László: Versben bujdosó

Ratkó József: Nagy László

Ágh István: Mégcsonkább családi kör (részlet)

Szécsi Margit: Tartomány

Sebő Ferenc - Nagy László: Himnusz minden időben

 

Nagy László: József Attila!

Nagy László: Bartók és a ragadozók

Nagy László: Rege a tűzről és jácintról (részlet)

Sebő Ferenc– Nagy László: Rege a tűzről és jácintról (részlet)

 

Buda Ferenc: Hadak jöttek

Buda Ferenc: Össztánc (részlet)

Nagy László: Menyegző (részlet)

 

Palasovszky Ödön: Lapiáda, Opus 3.

Sebő Ferenc - Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet

Nagy László: Én vacogok már

 

Közreműködik a Sebő Együttes (Sebő Ferenc, Pergel László, Barvich Iván)

 

fotó: Villányi Alexandra (OIK)

Nagy Lászlóhoz életében és halálában jóval több mint száz verset írtak. Hatszáznál több cikk, tanulmány, tucatnyi könyv elemzi életművét. Legtöbbjük azt bizonyítja, hogy életműve létérdekű axiómák sűrűsödési pontja. Nemcsak poétikai, hanem társadalmi–morális értelemben is érték.

„Még parttalanabb a nép nélküled” – írja Illyés Gyula. „Milyen idő jön, Halott, hogy elásunk, mint a kincset?” – kérdezi Ratkó József. Király László 1986-ban így folytatja: „Naponta ragyognak fel versei erdei szélzúgásban,... mindenben, ami természetes, tiszta és nemes.”

Jánosi Zoltán

Elemi erők keresztezési pontján áll, nagy hiányok s nagy jelenlétek között, elemi vonzások s taszítások egyensúlyában. Mert az ő magánya nemcsak fizikai egyedüllét, hanem egyszemélyes felelősség a megidézett költők iránt a közönség előtt, a közönség iránt a költők szavával. Kiválni Ady izgatottan esendő hetykeségéből, Nagy László éles ráolvasásából, s az Adyt interpretáló Latinovits mágiájának háttal, a Nagy Lászlót idéző Berek Kati szélfúvásával szemben, s mégis azonosulva valahány nagy előddel. Egyenes tartással, biztos hanggal, átlényegülve, hűnek maradva önmagához.

Nagy László írta: „Nekem Ady Endre ostora tetszik.” S mi tetszik Torma Máriának Adyban, Nagy Lászlóban? Az ostor is, mellyel nemcsak odacsap, hanem odaterel a magyarság gondjai közepébe. Sors és létverseket mond, ahogy Ady Endre hatalmas művéből a jelenre vonatkoztatható. Lehetetlen a költői teljességet, vagy annak kicsinyített mását egyszerre fölmutatni, de egyetlen indulati szólamra sem szűkíti le azt, hanem az esendőtől a vakmerő harcosig, a nemzetsiratótól a dacos reménykedőig ható bonyolult érzelmekkel árnyalja előadását. Mikor a közönség előtt életre kelti, amit műsora fölépítése közben átél, s megvalósítja személyisége által. Nagy László poézisében látja a megtartott örökséget, kortársaiban pedig annak hűséges folytatását. Így ez a másik est már nem csupán tisztelgés Nagy László előtt, hanem a jelenkori magyar sorsköltészet fölmutatása. Kortársi hangok kórusa szólal meg Torma Mária rendületlen hitében.

 

Részlet Ágh István: Torma Mária vállalása című írásából

SZERELEM, SZERELEM, ÁTKOZOTT GYÖTRELEM

Torma Mária pódiumműsora
BEMUTATÓ: 2010. MÁRCIUS 8.

Ádám és Éva (Kóka Rozália népgyűjtése)

Mark Twain: Éva naplója (részlet, Thaly Tibor fordítása)

Gil Vicente: Anyám, rózsa, rózsa lángol (Nagy László fordítása)

Szappho: Édesanyám! Nem perdül a rokka (Radnóti Miklós fordítása)

Tavasz, tavasz (csángó népdal)

 

Molnár Ferenc: Liliom (Mari monológja)

Walter von der Vogelweide: A hársfaágak (Babits Mihály fordítása)

Balassi Bálint: Kit egy bokrétáról szerzett

Octavio Paz : Napköve (részlet, Somlyó György fordítása)

Ratkó József: Vétkemül is

Búcsúzom, anyám (bolgár népköltés, Nagy László fordítása)

Zöld erdőben (virágének)

 

Csudamalom (moldvai népballada)

Fösvén legény házasodik (Kóka Rozália népgyűjtése)

Balassi Bálint: Szép magyar komédia (részlet a Prológusból)

Ha még egyszer lány lehetnék (népdal)

 

Ady Endre: Sára és a korbács (prózarészlet)

Ferenczes István: A boszorkány eljövetele (részlet)

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem (népdal)

 

Ady Endre: A legszebb Este (részlet)

Léda levele Ady Endréhez 1909-ben (részlet)

Ady Endre: Áldásadás a vonaton

Christine de Pisan: Magam vagyok (Illyés Gyula fordítása)

Szécsi Margit: Születésnapra

Apróhirdetés 2009-ből

Ady Endre: Őrizem a szemed

Egy asszon két vétkecskéje (részlet Kóka Rozália népgyűjtéséből)

Peroráció (részlet Bornemisza Péter válogatott írásaiból)

 

Közreműködik Zsolczer Csilla

A szerelem, a párkapcsolat öröméről, gyötrelmeiről, az egymásra találásról de az elválás fájdalmáról is szól Torma Mária új műsora, melyet népgyűjtésekből, a magyar és a világirodalom klasszikusaiból és kortárs költészetünkből szerkesztett. A válogatást népdalok, virágénekek teszik teljessé.

.

fotó: Aknay Tibor

HIMNUSZ HAZA

Torma Mária és Cserna Csaba közös pódiumműsora
BEMUTATÓ: 2013. OKTÓBER 18.

József Attila: Magyarország messzire van

Ady Endre: A magyar Messiások

Kosztolányi Dezső: Az anyanyelvről

Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság (részlet)

Kosztolányi Dezső: Kücsük, a török leány

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (részlet)

Arany János: Toldi (részlet)

Csokonai Vitéz Mihály: A magyar nyelv feléledése

Ferenczes István: Szerelmes vers

Balassi Bálint: Kit egy bokrétáról szerzett

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú

Ady Endre: Az eltévedt lovas

Ady Endre: Ésaiás könyvének margójára

fotó: Kiss Sándor

Ady Endre: Menekülés az Úrhoz

Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék

Ady Endre: Elhanyagolt, véres szívünk

Ady Endre: A Tűz márciusa

Nagy László: József Attila!

Illyés Gyula Koszorú

Buda Ferenc: Himnusz haza

Pesti anekdota 1974-ből

József Attila Magyarország messzire van (részlet)

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet

Márai Sándor: A hazáról és az államról c. írásából

Kodály Zoltán: Esti dal

A műsor megtekinthető:

YT: Himnusz haza

.

Útravaló

fotó: Várkonyi Zsolt

versek, dalok az elmúlásról
BEMUTATÓ: 2017. NOVEMBER 10.

Ady Endre, Arany János, Áprily Lajos,

Füzesi Magda, Jászai Mari, József Attila, Juhász Ferenc,

Latinovits Zoltán, Nagy László, Oravecz Imre,

Ottlik Géza, Örkény István, Palasovszky Ödön,

Soós Zoltán, Székely János, Weöres Sándor

műveiből válogatva.

Utoljára frissitve: 2023.09.08.